ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិសិ្សតខ្មែរសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហេ្សឡង់ នាថ្ងៃទី១៤ ធ្នូ ២០១៦

អបអរ​សាទរ​ពិធី​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​និស្សិតខ្មែរ​ដែល​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី​និង​ណូវ៉ែល​ហ្សេឡង់ ក្រោម​អធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោក​បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែល​មានការ​ចូល​រួម​ពីភ្ញៀវ​កិត្តិយស និង​និស្សិត​ខ្មែរ​ដែល​ត្រៀម​ចេញ​ទៅសិក្សា កំពុង​សិក្សា និង​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ទាំងពីរ ចំនួន​ជាង​៤០០នាក់។